پیشنهادی:)

به 5 پرسش زیر پاسخ داده 

خواهشا تمرکز کرده و اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو انتخاب کنید

_ _ _ _

1.خود را در یک جنگل تصور کنید:

1.جنگل سیاه است 

2.جنگل سبز است

3.جنگل پاییزی و زرد است


_  _  _ _

2.خود را کنار دریا تصور کنید 

1.دریا طوفانی است

2.دریا آرام است

3.شب است


_ _ _ _

3.کدام رنگ را بیشتر میپسندید؟

1.سیاه

2.طوسی

3.سفید


_ _ _ _

4.در یک روز گرم و تابستانی کدام را میپسندید؟

1.بستنی

2.آب

3.غذای گرم

4.هیچکدام


 _ _ _ _

5.فرد رویا های شما :


1.قد بلند است

2.قد.کوتاه است

3.ایده آل است

4.هیچکدام


حال مجموع امتیاز های خود را به صورت عمودی از بالا به پایین روی کاغذ نوشته و با کاغذ موشک درست کنید. موشک را با زاویه ی نود درجه از سطح زمین به دو متر جلو تر از خودتان پرت کنید و حالشو ببرید :))


منبع: telegram.me:\\shangoolaaa 

 پ. ن : خب تنوعم خوبه...:)

پ.ن 2: کیپ کالم اند لاو یور اسکول انی وی