کاش میان این همه هیاهو "خودمان" را فراموش نکنیم :)