من کاملا تهی هستم. می‌دانید كاملا تهی بودن يعنی چه؟ تهی بودن مثل خانه‌ايست كه كسی در آن زندگی نكند. خانه ای بدون قفل بدون اينكه كسی در آن زندگی كند. هر كسی می‌تواند وارد شود هروقت كه بخواهد. اين چيزيست كه بيشتر از همه مرا می‌ترساند.

📚 کافکا در کرانه، هاروکی موراکامی

وقتش است سلامی به موراکامی بزرگوار برسانم و بگویم: آقا! سخن از زبان ما می گویی!
 
:)